تبلیغات
زیــــوم - آرامش سیاسی در گرمی/ رویا یا واقعیت!

زیــــوم
 
خبری ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، تحلیلی وآموزشی

 

گرمی مغان به لحاظ شور و حال انتخاباتی اش همواره زبانزد عام و خاص بوده و در همه پرسی های متعدد که نماد مردم سالاری به حساب می آیند بالاترین مشارکت مردم در انتخابات را شاهد بوده است.

شور و حال سیاسی مردم که برگرفته از احساس تکلیف در قبال آینده و باور بر تاثیرگذاری در سرنوشت خود می باشد را باید محترم و مغتنم شمرد اما صرف نظر از موهبت یاد شده، سیاست زدگی درد مزمن گرمی بوده و هست

مسوولان ادوار مختلف گرمی مغان با اذعان به عارضه سیاست زدگی در پیکره دردمند این شهرستان، همیشه سعی در درمان آن داشته و مردم و نخبگان را به رفع این معضل از منطقه واداشته اند اما چروک پیشانی و ضعف هیکل گرمی گویای محرومیت و سیاست زدگی این منطقه است و مانند پدری ورشکست و سالخورده سال هاست با عقب ماندگی خود و فرزندانش، تاوان سیاست زدگی را پس می دهد.

در کنار اصطلاح سیاست زدگی واژه دیگری به نام آرامش سیاسی که تاحدودی با سیاست زدگی پارادوکس دارد گاه از زبان مسوولان محترم به گوش می رسد و ادعا می کنند که آرامش سیاسی بر منطقه حاکم شده و این سکون سیاسی بیش از هر زمان دیگری حس می شود.

در پاسخ به این ادعا باید گفت که اولا ادعای مذکور ژست تکراری مسوولان و مدیران گذشته است و این عنوان در هر دوره ای از زبان مسوولان مدعی آرامش سیاسی بر گوش شهرستان نجوا شده است اما تحدید حدود تیم حاکمه و سلب امکان عرض اندام  و گاه اظهار نظر رقبا را نباید آرامش سیاسی معنی کرد.

ثانیا سیاست زدگی گرمی با ادعای حاکمیت آرامش سیاسی در این منطقه منافات دارد و خوره و خارش سیاست زدگی، آرامش را از جسم و جان منطقه سیاست زده می ستاند و قبول سیاست زدگی توام با آرامش سیاسی اجتماع نقیضین است.

واقعیت این است که گرمی مغان هرگز از آرامش سیاسی به معنای مطلق برخوردار نبوده است و تکان ها و گدازه های گهگاه آن، حاکی از همیشه فعال بودن آتشفشان به ظاهر خاموش بلندیهای سیاسی این شهرستان است.

به نظر نگارنده، این مطلب نیز متاسفانه در تحریک عصب سیاست زدگی و برهم زدن به اصطلاح آرامش سیاسی گرمی موثر است و نباید نوشته شود اما لقلقه زبان شدن اصطلاح آرامش سیاسی در دوره های مختلف، حقیر را بر آن داشت تا رویا بودن آن را یادآور شوم.

سیاست زدگی و ناآرامی سیاسی گرمی ریشه در اقتصاد فلج این منطقه دارد و عرصه را به میدان تاخت و تاز سوارکاران سیاسی تبدیل کرده است و اگر زمانی کسب و کار در گرمی رونق بگیرد و درآمد جوانان ما، فرصت پرداختن به حواشی را از آنان سلب کند و گردش نقدینگی مردم، آنان را از صحنه گردانان سیاسی بی نیاز گرداند شاهد آرامش و ثبات سیاسی خواهیم بود.

به امید روزهای بهتر- عیسی پاشاپور

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 12 خرداد 1394 توسط حسین پورصادق زیوه